For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Erik Wilhelmsson är en skogsägare som under lång tid haft fokus på virkesproduktion. Han ser dock att utvecklingen går mot att ta större hänsyn till naturvärden. En bra affärsmodell som skapar värde av skogens förmåga att binda kol är något som han skulle vara mycket intresserad av.