Digital träff med skogsägare
8 April  –  Kl 19:00 – 20:30

Under WFF:s första digitala event möttes skogsägare och entreprenörer för att lyssna, dela tankar och söka gemensamma lösningar för att utveckla användningen av skogen och samtidigt minska klimatpåverkan. Det fanns ett starkt engagemang hos deltagarna som visade på vikten av stimulerande mötesplatser.