For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Digitalt event
24 augusti  –  Kl 09:00 – 14:30

Att det är mitt i skogen som lösningarna kan hittas bevisades under Forum 21. Eventet visade tydligt på att de affärslösningar som uppstår när skogsägarens erfarenhet kombineras med vetenskap och innovation kan skapa stora förändringar.

WFF:s möten under året har skett digitalt på grund av pandemin men trots det har dialogerna genomförts med mycket energi och goda idéer som följd. Senast möttes personer från vitt skilda områden och bakgrund. Det var skogsägare, entreprenörer, forskare, finansiärer och myndighetsföreträdare som diskuterade skogen som resurs för att skapa ett fossilfritt samhälle.

Presentationer av nya innovationer kombinerades med uppföljande dialoger om nya affärsmodeller för klimatsmarta lösningar. Frågan belystes från olika perspektiv; hur kan skogsägaren bidra till klimatarbetet och hur kan näringslivet hjälpa till med det, hur kan ny kolsänka skapas och hur kan nya affärsmodeller för klimatkompensation se ut?

Frågorna diskuterades i mindre grupper där konkreta lösningar skulle stå i fokus. Många intressanta idéer presenterades efteråt och handlade om alltifrån behovet av nya sätt att räkna på kolsänka till att ta fram nya högkvalitativa produkter som matchar den fina råvaran som skogen ger. Samtalen visade dessutom på vikten av att ha denna typ av forum där erfarenheter från olika håll kan skapa nya konkreta idéer och nya tankar. Något som bekräftar WFF:s tro på modellen att samverkan mellan skogsägare, entreprenörer, forskare och finansiärer kan skapa helt nya lösningar för skogens utmaningar.

När dagens summerades var det många som uttryckte en positiv tro på framtidens möjligheter. Jan Wejdmark, en av grundarna till WFF, slog fast att:
– Vi är del av en rörelse som faktiskt kan förändra världen!

Det är svårt att ge rättvisa åt en hel dags spännande diskussioner men genom denna film kan du få en ta del av en del av det som hände 24 augusti i Granö.