Biologisk mångfald – hot eller möjlighet?

Plats: Granö

Datum: 10 juni

PROGRAM 10-11 juni

FREDAG 10 Juni

8.50: Buss från flygplatsen, Umeå


9.00-10.00: Kaffe, Granö Beckasin


10.30-10.50: Timothy Male, Enviromental Policy Innovation Center: ”Hur kan man skapa en marknad för
ekosystemtjänster – erfarenheter från USA”


10.50-11.10: Domenico Iannidinardo, Mosaic Forest Management: “Därför valde vi att skapa ett
koldioxidprojekt i vårt skogsbruk”


11.10-11.30: Aleksandra Holmlund, World Forest Forum: ”Biodiversitetskrediter från svensk skog”


11.30-12.00: Reflektioner och samtal


12.00-13.00: Lunch, Granö Beckasin


13.00-13.40: Pass 2 – Hur ser marknaden ut? – Moderator Tomas Lundmark


13.00-13.20: Iain Mackay, Morgan Stanley: “Hur kan det komma sig att det finns en global marknad för
frivilliga koldioxidkrediter?”


13.20-13.40: Anders Enetjärn, Ecogain: “Biodiversitet som affär”


13.40-14.40: Workshops – leds av Bengt Waldemarson. Finns det hinder? Vilka är hoten? Vilka är möjligheterna och hur ser de ut?


14.40-15.00: Pass 3 – Sammanfattning och avslutning, Jan Wejdmark, World Forest Forum
Tomas Lundmark och Jan Wejdmark summerar


15.00-16.00: Kaffe


16.00-17.00: Öppen scen och samtal


17.00-18.00: Incheckning och egen tid


18.00: Fördrink


18.30: Middag, Granö Beckasin

LÖRDAG 11 Juni

8.00-9.00: Frukost


9.00: Bussfärd till skogsexkursion


09.30-11.30: Från vilken skog kan man sälja biokrediter, hur ser en biokredit ut?
Exkursionen leds av Tomas Lundmark, Aleksandra Holmlund och Martin Pilstjärna


11.30-12.30: Lunch i skogen


12.30: Buss avgår till flygplats och Umeå Östra tågstation