KOSTNADSFRITT WEBINARIUM
14/3 kl. 8.30-9.30 (Zoom)

Biokrediter – ett verktyg för näringslivet att bidra till en rikare biologisk mångfald

Kan näringslivet investera i rikare biologisk mångfald genom köp av biokrediter? Det är ämnet för ett högaktuellt webbinarium torsdag 14 mars, kl 8.30-9.30. Martin Pilstjärna, expert inom biologisk mångfald, berättar om den unika utvecklingen av ett system för biokrediter i Sverige. Det digitala frukostseminariet anordnas av Swedish Biocredit Alliance och World Forest Forum.

Den negativa trenden för biologisk mångfald är en av de största utmaningarna för mänskligheten. Globalt riskerar en miljon växter och djur utrotning och ofattbara 80 procent av EU:s naturliga miljöer är hotade. Den globala ekonomin är också helt beroende av den biologiska mångfalden och enligt World Economic Forum är den krisen en av de värsta riskerna för ekonomin de kommande tio åren. Om samma utveckling fortsätter så riskeras hälften av världens samlade BNP.

Detta gör frågan om biologisk mångfald till en ägar- och ledningsfråga i näringslivet. World Economic Forum menar att biokrediter kan vara en möjlighet för att öka investeringar i naturvård, och uppskattar finansieringsgapet till omkring 700 miljarder dollar per år.

Swedish Biocredit Alliance arbetar därför för en fungerande marknad för biokrediter i Sverige, genom att skapa strukturella och regelmässiga förutsättningar. Metoden, som tagits fram i ett forskningsprojekt, handlar om att utveckla biokrediter i de svenska skogarna och den har rönt stor internationell uppmärksamhet. Biokrediter är inte en kompensationsprodukt utan en möjlighet att frivilligt investera i rikare biologisk mångfald.

Martin Pilstjärna, kommer under seminariet att bland annat svara på:

  • Vad är biokrediter?
  • Varför ska företag investera i rikare biologisk mångfald genom köp av biokrediter?
  • Hur kan vi få en fungerande marknad för biokrediter i Sverige?

Anmälan är stängd men vi kommer att publicera det inspelade webinaret i efterhand.