Tomas Lundmark

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen.

Tomas Lundmark är professor i skogsskötsel vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet samt innehar en plats i styrelsen. Han har varit dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och ordförande för skogsavdelningen vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och har lång erfarenhet av att leda och koordinera stora forskningsprogram. Tomas är utbildad jägmästare, bor på en hästgård i Vindeln och har ett förflutet som kommunpolitiker.

  • Jag har alltid varit intresserad av att bruka skogen i människans tjänst. Att se skogen som en dynamisk resurs. Det innebär allt från upplevelsen av en trollskog till att se skogen som råvara för biobaserade drivmedel. Skogen är ryggraden i Sveriges ekonomi, fast det förstår nästan ingen längre. Skogen är startpunkten för en lång rad värdekedjor, men vi ser bara värdekedjans slut.
  • Det är bara några få riksdagsmän som har egen erfarenhet av skog, men alla har en uppfattning om den. Sverige har skrivit på en otrolig massa mål om hur bra allting ska vara. Men det räcker inte. Istället för att sitta och surra om skogen på Rosenbad, i Bryssel eller i en skyskrapa i New York – kan vi samla ihop skogsägare, duktiga entreprenörer och innovatörer och gå ut och pröva direkt.
  • Det som är spännande med WFF är Granö och det lokala perspektivet. Och det globala perspektivet; det som fungerar i Granö kanske också fungerar i Linköping och på någon ort i Storbritannien!? För mig finns inte inställningen att; ”något inte går”. Om något ”inte går” får man bara tänka lite mer. Jag har förtroende för människans förmåga att vårda naturen. Vi gör en del fel – men vi gör ännu mer rätt!