Den biologiska mångfalden är bara ett av skälen till att så många vill uppleva skogen

Biologisk mångfald beskriver variationen av liv på jorden, alltså växter, djur och mikroorganismer. Lite mer precist brukar man prata om olika typer av mångfald –
mångfald av ekosystem, mångfald av arter och mångfald av arvsanlag, eller genetisk variation, inom arterna. Vi behöver landskap med många olika naturtyper, olika arter, och en stor genetisk variation inom arterna för att jordens ekosystem ska fungera.

Skog är förstås en viktig livsmiljö för många arter. Uppskattningsvis finns runt 70 procent av världens landlevande växt- och djurarter i skogsekosystem.

Naturturism och ekoturism men också bara kul turism

Naturturism är turism med inriktning på naturupplevelser. Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning. Vanliga former av naturturism är vandring, skidåkning, paddling och fritidsfiske.

Ekoturism är däremot ett lite mer definierat begrepp. Ekoturismen ska skydda naturen genom att ta hänsyn till resmålets ekologiska begränsningar. Den ska också
bidra till en hållbar utveckling i det besökta området. Genom att ekoturismen skapar arbete och inkomster åt lokalbefolkningen ökar deras incitament för att skydda gorillorna från jakt och annan störning.

Natur- och ekoturism skapar. Den blir alltmer organiserad och professionell. Eftersom företagen ofta är små, krävs det att de bygger nätverk på regional nivå. På så vis kan mer komplexa turistprodukter skapas.

Naturturism upptar ännu en liten del av den totala turistnäringen. Man kan dock förvänta sig en tillväxt. Det ligger dock i naturturismens ”natur” att den med fördel idkas i små sällskap, annars sliter man ner naturesursen. Den torde därför aldrig kunna ta emot fullastade jumbojetplan med hugade naturturister som alla samtidigt ska ut i naturen. En viktig faktor som t.ex ”tystnad” är ju inte något för stora sällskap.

Skogens hälsobringande effekt är ett nytt område som man nyligen har börjat forska på inom t.ex SLU. Tanken är att sönderstressade nutidsmänniskor ska kunna rehabiliteras med hjälp av skog och natur (läs mer under rubriken Forskning & Projekt).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.