Detta gör vi

Vi ska ta fram lösningarna som utvecklar användningen av skogen
och som samtidigt minskar klimatpåverkan.

World Forest Forum är en stiftelse:

”Stiftelsens ändamål är att främja en positiv lokal och global utveckling av människans bruk och förvaltning av skogen och att alla dess värden därmed tillvaratas för en social-, ekonomisk-, klimat- och miljömässig hållbar samhällsbyggnad.”

Inom tre områden ska vi utveckla skogen:

  • Framtidens skogsbruk. Vad är skogens roll i framtidens samhällsbygge?
  • Nya produkter och tjänster som aktivt minskar klimatuppvärmningen. Hur ska vi använda den evigt förnyelsebara råvaran trä på bästa sätt?
  • Hållbar grund för rekreation och upplevelser. Vad är en meter stig värd för dig?
 

Den svenska skogen växer med nästan 120 miljoner kubikmeter per år[1]. Det innebär att skogen binder drygt 160 miljoner ton koldioxid årligen. All skogstillväxt skördas inte utan en del lämnas kvar för att öka mängden träd i skogen. Dessutom ökar mängden kol som lagras i marken varje år. Tillsammans ger det en nettoupplagring av koldioxid på ca 40 miljoner ton koldioxid2 i skogen varje år. Det kan jämföras med de totala svenska nettoutsläppen i andra samhällssektorer som är ca 50 miljoner ton per år2 där industrin och inrikes transporter står för huvuddelen. Tack vare skogen så är Sveriges bidrag till koldioxidökningen i atmosfären ”bara” ca 10 miljoner ton per år[2].

Den växande skogen har ofattbart stor betydelse som koldioxidfälla och bidrar högst påtagligt till att minska jordens uppvärmning. Skogen är en strategisk resurs för att minska människans klimatpåverkan. Den växande skogen betyder mer för klimatet än alla andra åtgärder vi gör tillsammans. Därför är det självklart att se på frågan, hur vi kan utveckla skogen.

Vi vänder oss därför till entreprenörer, innovatörer, finansiärer, konsumenter, forskare, politiker, beslutsfattare och skogsägare. Tillsammans ska vi utveckla skogen som en strategisk resurs för att bekämpa klimatförändringen och för att skapa ett hållbart samhällsbygge. Och vi väntar inte på vad andra tycker och tänker. Vi börjar nu.

Mer skog och mer skog som växer lite snabbare är en viktig del av lösningen

Den växande skogen tar upp och binder stora mängder av växthusgasen koldioxid och minskar därmed jordens klimatpåverkan. Ju mer skog och ju mer den växer – desto större positiv effekt. Lite förenklat kan man säga att det går till så här:

  • Ett sätt är att plantera ny skog. “Värdet” av varje planta som växer upp till ett vuxet träd i en ny skog är ca 140 kg koldioxid som permanent tas bort ur atmosfären.
  • Till exempel plantera på en flygplats som inte längre används, nedlagd åkermark eller före detta betesmark som tagits ur bruk. Den växande skogen lagrar mycket mer koldioxid än vad öppen mark gör. Vi får gradvis en positiv klimateffekt som sedan varar så länge den nya skogen brukas aktivt.
  • Ett annat sätt är att gödsla befintlig skog. En engångsgödsling med 150 kg kväve per hektar (10.000 kvm) i en medelålders skog ger ungefär 10-20 kubikmeter i tillväxtökning per hektar under en tioårsperiod. Drar vi av utsläpp som uppstår vid tillverkning, transport och spridning av gödselmedel så får vi en positiv nettoeffekt av ca 17 ton koldioxidupptag per gödslad hektar skog. Den här effekten uppstår i princip direkt.

Exempel på klimatkompensation

  • En grupp på fyra personer som flyger från Arlanda till södra Europa för att delta i en konferens ”kostar” ca 1,6 ton i koldioxidutsläpp. Detta kan klimatkompenseras genom att plantera 11 träd eller gödsla en yta med 900 kvadratmeter skog.
  • Att köra en fullstor bil 1000 mil ”kostar” ca 1,8 ton koldioxidutsläpp. Detta kan klimatkompenseras genom att plantera 13 träd eller gödsla en yta med 1000 kvadratmeter skog.
  • En arbetsresa tur och retur Arlanda – Umeå för en person kostar 290 kg koldioxid vilket kräver två plantor i backen för att kompenseras.

Mer skog som växer lite snabbare kan göra Sverige koldioxidneutralt

Om vi gödslade 3 % av den brukade skogen varje år skulle Sverige bli koldioxidneutralt direkt. (Detta förutsatt att alla andra utsläpp är oförändrade och tillväxtökningen används för att öka virkesförrådet i skogen).

Om Sverige återförde 350 000 hektar obrukad betes- och åkermark till det som det en gång var, dvs skogsmark, skulle uppbyggnaden av den nya skogen lagra in stora mängder koldioxid. Under omställningsfasen skulle det kompensera för nettoutsläpp av koldioxid i andra samhällssektorer motsvarande 10 års utsläpp. Därefter skulle den nya skogen börja avkasta skogsråvara som kan minska fossilberoendet och bidra till ett ökat byggande i trä.

På längre sikt får vi dessutom mer råvara i form av trä. Trä är en förnyelsebar råvara som tillförs samhället och den framväxande bioekonomin. Trä kan användas för att ersätta en lång rad andra material och produkter baserade på fossila produkter, som t.ex. plast, betong och olika byggmaterial. Att träråvaran får ökad betydelse kan ses som en bonus, extra nytta och varar så länge skogen brukas.

Den växande skogen är med andra ord en kraftfull aktör i kampen mot växthusgaser i atmosfären.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete