KOSTNADSFRITT WEBBINARIUM
18/4 kl. 8.30-9.30 (Zoom)

Kan biokrediter vara ett verktyg för mitt företag att arbeta för en rikare biologisk mångfald?

Det händer mycket inom området biologisk mångfald just nu. Det har kommit ett globalt avtal och många policies från EU som berör området, inte minst CSRD och taxonomin.

Näringslivet har mycket att navigera i vad gäller miljö- och klimatfrågor. Både i hur avtrycken ser ut i den egna värdekedjan och vilka åtgärder man behöver vidta för att minska dessa, men också vad man kan göra utanför den egna värdekedjan för att bidra till en rikare biologisk mångfald.

Den globala ekonomin är helt beroende av den biologiska mångfalden och enligt World Economic Forum är den krisen en av de värsta riskerna för ekonomin de kommande tio åren. Om samma utveckling fortsätter så riskeras hälften av världens samlade BNP.

För att bidra till lösningar krävs många olika verktyg. Biokrediter kan vara ett av dem och det är därför vi initierat projektet Swedish Biocredit Alliance i syfte att ta fram strukturella och regelmässiga förutsättningar för en marknad för biokrediter i Sverige.

Under webbinariet får du svar på frågorna:

  • Vad är en biokredit?
  • Hur kan jag som köpare säkerställa att biokrediten verkligen leder till rikare biologisk mångfald?
  • Hur kan biokrediter användas utifrån rapporteringskrav?
  • Finns det biokrediter jag kan köpa redan idag?

Det blir en kortare inledning av Martin Pilstjärna, expert inom biologisk mångfald och projektmedarbetare i Swedish Biocredit Alliance, och Lisa Wärn, projektledare Swedish Biocredit Alliance. Efter inledningen finns gott om tid för frågor och reflektioner.

Webbinariet anordnas av Swedish Biocredit Alliance och World Forest Forum.

Anmälan är stängd.