Loading...

Ekonomin är beroende av rikare biologisk mångfald

Hur påverkas näringslivet av hotet mot den biologiska mångfalden och vad kan du göra för att vara med och skapa en förändring? Vi tror att du är en av de som har kompetens och erfarenhet att bidra till lösningar och vill därför inbjuda dig att delta under World Forest Forum 2024, 30-31 maj.

Den negativa trenden för biologisk mångfald är en av de största utmaningarna för mänskligheten. Globalt riskerar en miljon växter och djur att utrotas och ofattbara 80 procent av EU:s naturliga miljöer är hotade. Den globala ekonomin är också helt beroende av den biologiska mångfalden. Enligt World Economic Forum är den krisen en av de värsta riskerna för ekonomin de kommande tio åren. Om samma utveckling fortsätter så hotas hälften av världens samlade BNP.

World Economic Forum är en av huvudtalarna under konferensen och kommer också att medverka under de workshops där speciellt inbjudna deltar. Världsnaturfonden WFF deltar också för att berätta om den rapport de tagit fram om svenska bolag och deras syn på biologisk mångfald. Intervjuerna visar att företagen tror att deras affärer är hotade av krisen, men att de också ser det som en stor utmaning att göra något åt sin påverkan.

Detta gör frågan om biologisk mångfald till en ägar- och ledningsfråga i näringslivet. Kan biokrediter vara ett verktyg där näringsliv och skogsägare kan skapa nya värden i skogen?

Under konferensen får du ta del av det senaste kring biokrediter men också vara med och samskapa kring hur en systemet skulle kunna fungera ut i Sverige.

Swedish Biocredit Alliance kommer att presentera helt nya pilotprojekt för biokrediter, som ger möjlighet att investera i rikare biologisk mångfald. Säljprocessen av biokrediterna förväntas pågå fram till hösten och i Granö finns det tid till fördjupade samtal om detta.

World Forest Forum 2024 arrangeras i Granö, Västerbotten, under 30-31 maj. Programmet innehåller, precis som tidigare år, en hybriddel med föreläsningar via länk. 2024 kommer dock mer tid och fokus att läggas på de möten som sker på plats. Konferensen startar kl 12, torsdag 30 maj, och avslutas kl 12, 31 maj, och vi återkommer längre fram med det exakta programmet. Eventet i Granö arrangeras i samarbete med Svea Green Foundation.

Har du några frågor så kontakta Maria Hedblom, vd, World Forest Forum.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.