Stöd Green Agreement - World Forest Forum

Kan biokrediter vara ett verktyg för mitt företag att arbeta för en rikare biologisk mångfald?

Kostnadsfritt webbinar med Martin Pilstjärna, expert inom biologisk mångfald och projektmedarbetare i Swedish Biocredit Alliance, och Lisa Wärn, projektledare Swedish Biocredit Alliance. Efter inledningen finns gott om tid för frågor och reflektioner.

Biokrediter – ett verktyg för näringslivet att bidra till en rikare biologisk mångfald

Kan näringslivet investera i rikare biologisk mångfald genom köp av biokrediter? Det är ämnet för ett högaktuellt webbinarium torsdag 14 mars, kl 8.30-9.30. Martin Pilstjärna, expert inom biologisk mångfald, berättar om den unika utvecklingen av ett system för biokrediter i Sverige.

Stöd Green Agreement - World Forest Forum
Stöd Green Agreement - World Forest Forum

World Economic Forum till Granö

World Economic Forum väljer World Forest Forum 2024. De har identifierat hotet mot den biologiska mångfalden som en av de största riskerna för världsekonomin. Organsiationen menar att så mycket som hälften av världens BNP kan gå förlorad om inget görs. I Granö, där eventet hålls, kommer WEF att tala om ekonomins roll för en friskare värld.

Vägen till ett bättre klimat

Hur kan de svenska skogarna bidra till att klimatmålen som beslutades i Paris uppnås? Det studeras av forskare i det tvärvetenskapliga projektet Route to Paris. World Forest Forum är en av parterna tillsammans med flera lärosäten.

Stöd Green Agreement - World Forest Forum

Årets stipendiat utsedd

Isabella Hallberg Sramek, 29 år, har tilldelats World Forest Forums stipendium för 2023. Det nyinstiftade stipendiet vill lyfta fram unga personer som visat ett starkt intresse och engagemang för skogliga frågor.

Första köpet av biokrediter

Första köpet av biokrediter är klart. Först ut blev Swedbank att finansiera åtgärder för en rikare biologisk mångfald och säljare är Orsa Besparingsskog.

Stöd Green Agreement - World Forest Forum
Stöd Green Agreement - World Forest Forum

Green Agreement

Skogen är vår viktigaste naturresurs. Det krävs dock nya lösningar för att för att bevara och utveckla en rik natur. WFF har som mål att utveckla dessa tillsammans med människor som engagerar sig för skogen. Vill du vara med? Läs vårt manifest och skriv under du med!

Så binder skogen
våra CO2 -utsläpp

Skogen binder 80 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Om vi
vill kan den binda 100 procent. Eller mer. Vi vet hur man gör.

Så binder skogen våra koldioxidutsläpp - World Forest Forum
World Forest Forum - Tallplanta

Ett ansvarstagande skogsbruk
där har skogen sin själ i behåll

Skogen är en strategisk resurs för att minska människans klimatpåverkan. Den växande skogen betyder mer för klimatet än alla andra åtgärder vi gör tillsammans. Därför är det livsviktigt hur vi utvecklar skogen.

VI HAR KUNSKAPEN, MÄNNISKORNA, RESURSERNA OCH KONTAKTERNA

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.