Olika åsikter om biologisk mångfald

Är det bäst att bevara biologisk mångfald i stora reservat eller genom hänsyn i den brukade skogen? En ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att åsikterna om vad som är bäst varierar mellan olika intressenter beroende på deras syn på naturen.

Stöd Green Agreement - World Forest Forum

Årets stipendiat utsedd

Isabella Hallberg Sramek, 29 år, har tilldelats World Forest Forums stipendium för 2023. Det nyinstiftade stipendiet vill lyfta fram unga personer som visat ett starkt intresse och engagemang för skogliga frågor.

Att förstå biologisk mångfald

Vad betyder egentligen rik biologisk mångfald i skogen? På den frågan svarade Lena Gustafsson, professor emerita vid SLU, när World Forest Forum anordnade ett kunskapswebbinarium nyligen.

Stöd Green Agreement - World Forest Forum

Svensk satsning på biokrediter

Biokrediter kan vara en lösning för en rikare biologisk mångfald i svenska skogar. Den första affären är nu gjord men för att investeringar ska kunna genomföras i större skala krävs att ett trovärdigt system byggs upp.

Första köpet av biokrediter

Första köpet av biokrediter är klart. Först ut blev Swedbank att finansiera åtgärder för en rikare biologisk mångfald och säljare är Orsa Besparingsskog.

Stöd Green Agreement - World Forest Forum
Stöd Green Agreement - World Forest Forum

Green Agreement

Skogen är vår viktigaste naturresurs. Det krävs dock nya lösningar för att för att bevara och utveckla en rik natur. WFF har som mål att utveckla dessa tillsammans med människor som engagerar sig för skogen. Vill du vara med? Läs vårt manifest och skriv under du med!

Så binder skogen
våra CO2 -utsläpp

Skogen binder 80 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Om vi
vill kan den binda 100 procent. Eller mer. Vi vet hur man gör.

Så binder skogen våra koldioxidutsläpp - World Forest Forum
World Forest Forum - Tallplanta

Ett ansvarstagande skogsbruk
där har skogen sin själ i behåll

Skogen är en strategisk resurs för att minska människans klimatpåverkan. Den växande skogen betyder mer för klimatet än alla andra åtgärder vi gör tillsammans. Därför är det livsviktigt hur vi utvecklar skogen.

VI HAR KUNSKAPEN, MÄNNISKORNA, RESURSERNA OCH KONTAKTERNA

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.