Rik biologisk mångfald i skogen – vad är det?

Är du intresserad av att lära dig mer om hur en skog med hög biologisk mångfald egentligen ser ut och hur vi kan öka den biologiska mångfalden är du välkommen att delta i vårt nästa webbinarium 10 oktober kl 11 med talare Lena Gustafsson, professor emerita vid SLU.

Nytt stipendium ska stötta ungas engagemang för skogen

World Forest Forum vill uppmuntra unga personer som engagerar sig för skogliga frågor och har därför inrättat ett nytt stipendium. Stipendiet kommer att delas ut årligen och i år, 2023,  är summan på 10 000 kr.

Stöd Green Agreement - World Forest Forum

Svensk satsning på biokrediter

Biokrediter kan vara en lösning för en rikare biologisk mångfald i svenska skogar. Den första affären är nu gjord men för att investeringar ska kunna genomföras i större skala krävs att ett trovärdigt system byggs upp.

Första köpet av biokrediter

Första köpet av biokrediter är klart. Först ut blev Swedbank att finansiera åtgärder för en rikare biologisk mångfald och säljare är Orsa Besparingsskog.

Stöd Green Agreement - World Forest Forum
Stöd Green Agreement - World Forest Forum

Green Agreement

Skogen är vår viktigaste naturresurs. Det krävs dock nya lösningar för att för att bevara och utveckla en rik natur. WFF har som mål att utveckla dessa tillsammans med människor som engagerar sig för skogen. Vill du vara med? Läs vårt manifest och skriv under du med!

Så binder skogen
våra CO2 -utsläpp

Skogen binder 80 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Om vi
vill kan den binda 100 procent. Eller mer. Vi vet hur man gör.

Så binder skogen våra koldioxidutsläpp - World Forest Forum
World Forest Forum - Tallplanta

Ett ansvarstagande skogsbruk
där har skogen sin själ i behåll

Skogen är en strategisk resurs för att minska människans klimatpåverkan. Den växande skogen betyder mer för klimatet än alla andra åtgärder vi gör tillsammans. Därför är det livsviktigt hur vi utvecklar skogen.

VI HAR KUNSKAPEN, MÄNNISKORNA, RESURSERNA OCH KONTAKTERNA

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.