Pressinbjudan

KLIMATSMART SKOGSBRUK SKA GE NYA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER Måndagen 31/8 startar stiftelsen World Forest Forum sin verksamhet i byn Granö sju mil nordväst om Umeå. Stiftelsen ska enligt stadgarna “främja en positiv lokal och global utveckling av människans bruk och förvaltning av skogen”. Målet med stiftelsen är att redan inom några månader komma igång […]

Hur kan skogens mervärden utvecklas till företagande?

Hur kan skogens mervärden utvecklas till företagande? Svar: Genom att förpacka och prissätta skogens värden. Hur mycket är en meter stig i skogen värd? Hur värdesätter man bär och svamp, en vacker utsikt, en rastplats? Vi synliggör skogens värden och ser till att dem blir rätt prissatta. Det är förutsättningarna för företagande som styr utvecklingen […]

Hur ökar vi skogens tillväxt på ett uthålligt och hållbart sätt?

Hur säkerställer vi skogens klimatnytta? Svar: Genom investeringar i bättre skogsvård. Skogsstyrelsen har tagit fram drygt 80 åtgärder som tillsammans ger en ökad tillväxt av skogen på minst 20 %. Inga av dessa åtgärder är kontroversiella och man kan fråga sig varför dom inte redan tillämpas? Det behövs en förändrad attityd till vad som är […]

Hur säkerställer vi skogens klimatnytta?

Hur säkerställer vi skogens klimatnytta? Svar: Genom att få mer skog och skog som växer snabbare. Skogen bidrar till klimatarbetet på två sätt. Dels tar den upp koldioxid som redan hamnat i atmosfären. Dels kan trä som råvara används för att ersätta andra material som plaster, bomull, metaller, cement. Med rätt förutsättningar kan skogen bidra […]

Granö forum 2021

I juni* 2021 kommer vi att genomföra vårt första stora gemensamma forum. Självklart träffas vi i Granö. Vi har valt ut tre fokusfrågor. Frågor som var och en har strategisk betydelse för skogen som koldioxidfälla och evigt förnyelsebar resurs…