World Forest Forum 2022

Biodiversitet som affärsidé

Anders Enetjärn

Anders Enetjärn, Ecogain, berättade om sin verksamhet som byggts upp kring biodiversitet som affärsidé.