World Forest Forum 2022

En global marknad för koldioxidkrediter

Iaian Mackay

Iaian Mackay, Morgan Stanley i Storbritannien, talade om hur det kommer sig att det finns en global marknad för koldioxidkrediter.