World Forest Forum 2023

Reflektioner och insikter – World Forest Forum 2023

Anders Enetjärn, Ecogain, och Lisa Wärn, Svea Green Foundation, reflekterar över de möjligheter och utmaningar som verksamheter står inför när det gäller att värna den biologiska mångfalden.