World Forest Forum 2023

Biokrediter för en rikare biologisk mångfald i svenska skogar – är det dags att gå från tanke till handling?

Maria Hedblom och Bengt Waldemarson från World Forest Forum berättar här om initiativet Swedish Biocredit Alliance – ett projekt som ska möjliggöra att fler kan satsa på biokrediter.

Föreläsningen ges på engelska.