World Forest Forum 2023

Role of the Financial sector and how to Make it Happen?

Vilken är finanssektorns roll när det kommer till rikare biologisk mångfald? Vad mäter den, vilka effekter får det och vad bör följas upp?

Under World Forest Forum presenterade Erik Engelbrekts, Corporate Credit Analyst, Swedbank, hur banken ser på sitt ansvar och den möjlighet den har att bidra till en positiv utveckling.

Föreläsningen ges på engelska.