Bengt Waldemarson

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen. Bengt arbetar med affärsutveckling och kommunikation och har de senaste 30 åren arbetat som VD inom konsultbolag, varumärkes- och marknadschef, försäljningschef och säljare inom en rad olika branscher. Under senaste åren drivit företag och arbetat som konsult med roller som tillväxtkonsult, projektledare, strateg, affärsutvecklare och analytiker med inriktning mot […]

Greta von Rosen Stövind

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen. Greta von Rosen Stövind arbetar som chefsjurist på Statens Kulturråd och har tidigare bland annat arbetat som stiftelseexpert för Swedbank Stiftelsetjänst och som lärare i civilrätt, offentlig rätt och fastighetsrätt vid Kungliga Tekniska Högskolan. Greta är utbildad balettdansare från skolor som Svenska Balettskolan, the Julliard School i New York och […]

Tomas Lundmark

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen. Tomas Lundmark är professor i skogsskötsel vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet samt innehar en plats i styrelsen. Han har varit dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och ordförande för skogsavdelningen vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och har lång erfarenhet av att leda och koordinera stora forskningsprogram. Tomas är utbildad jägmästare, bor […]

Gunnar Olofsson

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen. Företagsledare och skogsägare i Jämtland, numera sedan några år internationell rådgivare inom industri och finans, med uppdrag främst i Norden. Styrelseordförande för Statskog SF (Norges största skogsägare), ordf. för SEKAB och ordf. för Norrlandsfonden, för att nämna några uppdrag. Lång erfarenhet från ledande befattningar inom svensk industri. VD och […]

Maria Hedblom

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen. Maria Hedblom arbetar som VD på Sparbanksstiftelsen Norrland och Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse. Hon har tidigare varit VD och medgrundare till Skogstekniska klustret och näringslivschef i Vindelns kommun. Maria är också engagerad i ett flertal styrelser. Maria är utbildad gymnasieekonom och drev under ett flertal år eget företag inom mediabranschen. Skogen […]

Jan Wejdmark

Jan Wejdmark. Stiftelsens grundare och styrelseordförande. Född och uppvuxen i Granö. Skogsägare med djupa rötter i bygden där familjen verkat i 15 generationer. Ordförande för Granö Beckasin; en turistdestination baserad på natur- och kulturupplevelser och ett nav för företagsutveckling i bygden. Grundade Newsec-koncernen tillsammans med partners 1994. Idag norra Europas största fastighetsrådgivnings- och förvaltningsföretag. Verksam […]

Pressinbjudan

KLIMATSMART SKOGSBRUK SKA GE NYA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER Måndagen 31/8 startar stiftelsen World Forest Forum sin verksamhet i byn Granö sju mil nordväst om Umeå. Stiftelsen ska enligt stadgarna “främja en positiv lokal och global utveckling av människans bruk och förvaltning av skogen”. Målet med stiftelsen är att redan inom några månader komma igång […]

Hur kan skogens mervärden utvecklas till företagande?

Hur kan skogens mervärden utvecklas till företagande? Svar: Genom att förpacka och prissätta skogens värden. Hur mycket är en meter stig i skogen värd? Hur värdesätter man bär och svamp, en vacker utsikt, en rastplats? Vi synliggör skogens värden och ser till att dem blir rätt prissatta. Det är förutsättningarna för företagande som styr utvecklingen […]

Hur ökar vi skogens tillväxt på ett uthålligt och hållbart sätt?

Hur säkerställer vi skogens klimatnytta? Svar: Genom investeringar i bättre skogsvård. Skogsstyrelsen har tagit fram drygt 80 åtgärder som tillsammans ger en ökad tillväxt av skogen på minst 20 %. Inga av dessa åtgärder är kontroversiella och man kan fråga sig varför dom inte redan tillämpas? Det behövs en förändrad attityd till vad som är […]

Hur säkerställer vi skogens klimatnytta?

Hur säkerställer vi skogens klimatnytta? Svar: Genom att få mer skog och skog som växer snabbare. Skogen bidrar till klimatarbetet på två sätt. Dels tar den upp koldioxid som redan hamnat i atmosfären. Dels kan trä som råvara används för att ersätta andra material som plaster, bomull, metaller, cement. Med rätt förutsättningar kan skogen bidra […]