Första köpet av biokrediter är klart. Först ut blev Swedbank att finansiera åtgärder för en rikare biologisk mångfald och säljare är Orsa Besparingsskog.

– Att bevara biologisk mångfald och återställa ekosystem är avgörande. Som bank kan vi stödja forskning och vara med och utveckla innovativa finansiella lösningar och metoder för att främja biologisk mångfald, och ser att systemet med biodiversitetskrediter kan vara en väg fram, säger Ulf Möller, ansvarig för Skog och Lantbruk på Swedbank.

Biokrediterna är ett resultat av det forskningsprojekt Aleksandra Holmlund, SLU, bedrivit det senaste året. Hon har undersökt möjligheten av alternativa finansieringslösningar för biologisk mångfald i skogen och på Orsa Besparingsskogs marker har ett pilotprojekt genomförts det senaste.

Med hjälp av en naturvårdsinventering av ett område på 13 hektar har Holmlund tillsammans med Martin Pilstjärna lokaliserat 91 krediter totalt. Avtalet löper över 20 år och vart femte år gör en oberoende tredje part en uppföljande naturvårdsinventering för att utvärdera utvecklingen av områdets djur- och växtliv.

World Forest Forum har tillsammans med Svea Green Foundation varit delfinansiärer i forskningsprojektet.

– Vi väldigt stolta över att ha varit med att stötta forskningsprojektet, säger Maria Hedblom, vd, World Forest Foundation. Stiftelsens ändamål är att främja skogens alla värden. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap om skogens värde och möjligheter, vilket gör att detta projekt verkligen har passat oss.