Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Svarte Swartling driver jord- och skogsbruk utanför Umeå.

Han tror mycket på möjligheterna att förena sitt brukande med att göra nytta för klimatet.