Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Albin Lundmark är tillsammans med sin sambo nyblivna skogsägare. Att deras skog kan få vara med och bidra till en lösning på klimatfrågan är något de brinner för.