Albin Lundmark är tillsammans med sin sambo nyblivna skogsägare. Att deras skog kan få vara med och bidra till en lösning på klimatfrågan är något de brinner för.