Att gödsla skog med precision och dessutom på mindre arealer är inte enkelt. Det är något som Nordluft vill ändra på med hjälp av drönare.

– Vi bygger vårt system för att enkelt kunna gödsla ner till två-tre hektar med god lönsamhet, säger Elof Winroth, grundare av Nordluft.

Nordlufts system, som sker i samarbete med World Forest Forum, är en vidareutveckling av ett småskaligt och flexibelt användande av drönare för precisionsspridning av skogsgödsel. Den nya tekniken kommer också att minimera risken för negativ miljöpåverkan av gödsling.

Genom det nya systemet ska det gå att skräddarsy gödslingen efter marktyp och ålder på skogen. Något som Winroth hoppas ska vara på plats i full skala inom två år.

Filmen om Nordluft är ett samverkansprojekt mellan World Forest Forum, Skogstekniska klustret och projektet Företagsdriven SkogsInnovation.