Att anlägga skog på marker som inte längre brukas, som till exempel nedlagd åkermark, kan skapa nya kolsänkor. Det är något som de unga företagarna på Absorb tagit fasta på. I samarbete med WFF har de tagit fram en tjänst som erbjuder både företag och privatpersoner en möjlighet att klimatkompensera. Något som intresserade markägare nappat på.

Norra Skog är en av de som startat ett projekt med Absorb. Stefan Holmberg, biträdande skogschef på Norra Skog, berättar att de planerar återbeskogning på hela 300 hektar.

– Det här är ett trendbrott. Något vi aldrig tidigare gjort, säger Holmberg.

Se filmen om Absorb

Se filmen om Stefan Holmberg