Engagerade människor som förstår möjligheten med skogens resurser kan förändra världen. Det tror Jan Wejdmark, grundare av World Forest Forum, och han uppmanar alla som tror på klokt skogsbruk i kombination med nya affärslösningar att underteckna manifestet Green Agreement.