Skogen påverkar vårt klimat i hög grad och Tomas Lundmark, professor vid SLU, menar att det är märkligt att det inte talas mer om det verkliga värdet av detta. Han har skrivit på Green Agreement eftersom han tror mer på lösningar än restriktioner.