Den privata skogsägaren har mycket att ta ställning till. Men det är sällan bråttom att fatta beslut, menar Sara Andersson, som driver företaget Foresta i Lycksele. Att lära känna sin skog i lugn och ro är hennes viktigaste tips.

Andersson tror starkt på nya affärsmodeller där både kolsänkan och biologisk mångfald får spela en större roll. Dessutom lyfter hon fram möjligheten för mindre skogsägare att samarbeta för att kunna presentera ett bra erbjudande.