Vad är en Mångfaldspark? World Forest Forum besökte det 1 300 hektar stora område som SCA avsatt för detta ändamål utanför Lycksele i Västerbotten. Ulf Hallin, naturvårdsspecialist på SCA, menar att här är variation nyckelordet för att nå en rikare biologisk mångfald.