Lavarna har minskat dramatiskt i våra skogar. Det blir allt svårare för renarna att hitta bete och renskötarna tvingas stödutfodra. Tim Horskotte, forskningsingenjör på SLU, hoppas stt en dialog mellan olika intressenter ska öka kunskapen så att hållbara lösningar kan åstadkommas. Det är på det lokala planet som Jenny Wik Karlsson, Svenska samernas riksförbund, ser att de bästa idéerna kan skapas i nära samverkan.