Huvudtalare vid World Forest Forums event den 10 juni är Timothy Male, grundare av Enviromental Policy Innovation Center. Han kommer att tala om möjligheten att skapa en marknad för ekosystemtjänster. Under Barack Obamas period som president var Male biträdande direktör för Vita husets råd för miljökvalitet.

Under det digitala eventet Biologisk mångfald – hot eller möjlighet? Ställs flera intressanta frågor som till exempel: Kan marknadslösningar vara en möjlighet? Vem är i sådana fall köparen och vad är det som säljs? Hur kan en framtida marknadsplats för detta se ut?

Flera intressanta talare kommer att behandla ämnet om marknadslösningar kan vara ett sätt att skapa en rikare biologisk mångfald.

Hela programmet och anmälan hittar du här »