Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

En av knäckfrågorna när det gäller att få igång affärsmodeller kring biologisk mångfald är hur mäter man detta på ett bra och trovärdigt sätt. Anders Enetjärn, grundare av Ecogain, med huvudsäte i Umeå, menar att de har en modell just för detta.