En av knäckfrågorna när det gäller att få igång affärsmodeller kring biologisk mångfald är hur mäter man detta på ett bra och trovärdigt sätt. Anders Enetjärn, grundare av Ecogain, med huvudsäte i Umeå, menar att de har en modell just för detta.