Dags att boka in nästa års viktigaste event. För att lyckas nå målet med en rikare biologisk mångfald krävs det konkreta lösningar och handlingar. Det kommer vi att fokusera på under ett hybridevent onsdagen 31 maj 2023.

WFF har de senaste åren anordnat ett flertal workshops och event för att diskutera de utmaningar vi står inför och de lösningar som vi kan finna med hjälp av skogen. 2022 har stiftelsen valt att fokusera på hur vi ska nå en rikare biologisk mångfald, bland annat genom att stödja ett forskningsprojekt om biokrediter. Under eventet i juni 2023 kommer Aleksandra Holmlund, som ansvarar för forskningsprojektet, att presentera hur arbetet gått. Det kommer dessutom att delta flera internationella talare som belyser det globala perspektivet.

Boka in detta tillfälle i almanackan redan nu. Vi återkommer med mer information och anmälan längre fram!