Vi står inför ett nytt år och då finns det anledning att summera året som gått. När utmaningarna är stora behöver vi påminna oss om de steg som tagits för att komma närmare lösningar. Att se till skogens alla resurser och driva frågor som ger tydliga resultat är vårt recept också för 2023.

World Forest Forum är en fristående stiftelse som grundades för att få saker att hända. Vi har en stark tro på att lösningar med fokus på innovation, nya affärsmodeller och framåtriktade politiska åtgärder kan bidra till ett mer variationsrikt skogsbruk som skapar mervärden för både skogsägare och omgivande samhälle.

Under 2022 har stiftelsen med råge levt upp till målsättningen att gå från det lokala till det globala. Ett intensivt hybridevent anordnades i början av juni. Talarna som fanns på plats i Granö, Västerbotten, kom från olika håll i världen. Dagen bjöd på presentationer av bland andra Timothy Male, tidigare Obamas rådgivare i naturfrågor, som berättade om arbetet med biologisk mångfald i USA. Aleksandra Holmlund presenterade sin forskning kring biokrediter och hur det skulle kunna fungera för den svenska marknaden. Syftet med hela eventet var att lyfta lösningar för en rikare biologisk mångfald. Engagerade deltagare från såväl affärsvärlden, myndigheter, akademin, intresseorganisationer och skogsägare diskuterade konkreta förslag och framtidsmöjligheter.

WFF har också arrangerat en rad digitala workshops för att utbyta erfarenheter och hitta nya vägar framåt på de utmaningar vi står mitt i. Att nya lösningar bäst hittas i samarbetet med andra är en av stiftelsens uppfattningar.  Därför deltar WFF, tillsammans med flera universitet, i det tvärvetenskapliga projektet Route to Paris där de svenska skogarnas potential att bidra till ett klimatneutralt samhälle undersöks. Det arbetet kommer att fortsätta nästa år.

Åsikter och uppfattningar kring skogens brukande har under året krockat i den allmänna debatten med en polarisering och låsta positioner som följd. WFF har ett uttalat mål att fokusera på möjligheter och därför försöker vi i stället hitta konstruktiva vägar framåt. Det har blivit tydligt för oss i styrelsen för WFF att fokus just nu måste riktas mot en rikare biologisk mångfald. Vi hoppas därför på att 2023 visar sig vara året då vi bland annat kommer närmare en marknadslösning för biokrediter.

Det var glädjande att FN:s miljömöte COP15 lyckades enas om ett globalt ramverk för att rädda den biologiska mångfalden. Nu gäller det att gå från ord till handling. För oss alla. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och att tillsammans vrida och vända på utmanande skogliga tankar 2023!

Styrelsen för World Forest Forum