Vad är bäst för klimatet; att återställa de dikade skogliga våtmarkerna eller att fortsätta skogsproduktionen? Den frågan behandlade professor emeritus Mats Nilsson, SLU, under ett webbinarium arrangerat av World Forest Forum.

Vad säger forskningen om de dikade skogliga våtmarkerna och dess påverkan på klimatet och biologiska mångfalden? Under föreläsningen går Mats Nilsson igenom på vilket sätt olika typer av våtmarker fungerar som sänka för växthusgaser och hur upptagning och avgivning av metan och koldioxid påverkar klimatet.

Medan forskningen visar att det ger omedelbar klimatnytta att återställa våtmark som använts till jordbruk är det mer komplext när det gäller den dikade skogliga marken. Här tillkommer fler parametrar att ta hänsyn till, som till exempel den kolsänka de avverkade träden tidigare utgjort.

Mats Nilsson går pedagogiskt igenom de olika processerna och den 40 minuter långa föreläsningen ger åhöraren en grundläggande förståelse för våtmarkernas betydelse. Under webbinariet gavs också tillfälle att ställa frågor och dessa finns också med under filmens senare del.

Föreläsningen med efterföljande frågestund kan ses i sin helhet här.