Biokrediter kan vara en lösning för en rikare biologisk mångfald i svenska skogar. Den första affären är nu gjord men för att investeringar ska kunna genomföras i större skala krävs att ett trovärdigt system byggs upp.

– Därför lanserar vi nu Swedish Biocredit Alliance, SBA, vars mål är att hitta lösningar som är transparenta, förtroendeingivande och marknadsanpassade, säger Bengt Waldemarson, affärsutvecklare och medgrundare av World Forest Forum.

SBA är ett projekt startat på initiativ av World Forest Forum för att möta de behov som den nya finansieringslösningen biokrediter kräver för att kunna växla upp. Projektet är öppet för engagerade aktörer som också tror på en framtid för biokrediter.

— Det finns ett stort intresse att delta i projektet och vi för samtal med ett antal stora företag och organisationer, säger Waldemarson, som också berättar att Qarlbo och Svea Green Foundation är våra första partner.

Den biokredit-affär som nu gjorts mellan Swedbank och Orsa besparingsskog är formellt ett avtal mellan dessa två parter. Men för att biokrediter ska kunna köpas och säljas i en större skala krävs att det finns ett säkert system som verifierar biokrediten. Här finns det många komplexa frågar att hitta effektiva lösningar för, som till exempel hur en kredits långsiktighet kan garanteras.

SBA har redan nu inlett ett samarbete med den internationella organisationen Biodiversity Credit Alliance, BCA, som stöds av FN, bland annat.

-Det här är en lösning som vi verkligen tror på. Vi vet att många skogsägare bara väntar på att få den ekonomiska möjligheten att satsa på en rikare biologisk mångfald, konstaterar Bengt Waldemarson.

SBA lanserades under World Forest Forum 23 av Maria Hedblom, vd, och Bengt Waldemarson, affärsutvecklare.