Vad betyder egentligen rik biologisk mångfald i skogen? På den frågan svarade Lena Gustafsson, professor emerita vid SLU, när World Forest Forum anordnade ett kunskapswebbinarium nyligen.

Det var en uppskattat presentation som också engagerade många av åhörarna i den efterföljande frågestunden. För den som inte hade möjlighet att delta går det nu att ta del av webbinariet i efterhand.

Lena Gustafsson är professor emerita vid Institutionen för ekologi, SLU. Hennes forskning är tillämpad och inriktad mot biologisk mångfald och naturvård i skogen.