Jan Wejdmark

Jan Wejdmark. Stiftelsens grundare och styrelseordförande.

Född och uppvuxen i Granö. Skogsägare med djupa rötter i bygden där familjen verkat i 15 generationer. Ordförande för Granö Beckasin; en turistdestination baserad på natur- och kulturupplevelser och ett nav för företagsutveckling i bygden.

Grundade Newsec-koncernen tillsammans med partners 1994. Idag norra Europas största fastighetsrådgivnings- och förvaltningsföretag. Verksam som Senior Partner inom Newsec, tidigare chef inom koncernen.

Ordförande för RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors), en världsomspännande organisation för professionellt verksamma i samhällsbyggnadssektorn.

Tidigare ordförande för Samhällsbyggarna, en ideell organisation för alla verksamma inom samhällsbyggnadssektorn i Sverige.

Entreprenör som tillsammans med partners startat en mängd företag inom samhällsbyggnadsområdet i Norden och ett antal företag lokalt i Granöbygden.

Civilingenjör inom Fastighetsekonomi, miljö och juridik vid KTH.

  • Det är uppenbart att vi haft en mycket negativ utveckling av skogslandet under hela perioden 1960-2010 med nedläggning, avfolkning och allt som följer av det. Jag har funderat mycket på vad man kan göra. Ett av problemen är att vi enbart värdesätter skogen i antal kubikmeter per hektar. Men skogen har mycket större värden än så. Vi måste lyfta fram och utveckla alla andra värden i skogen för att bryta den negativa utvecklingen.
  • Men allt är inte dåligt. På många sätt är Sverige en förebild, ända sedan 1909 års skogsbrukslag har vi fördubblat volymen skog trots dubbelt så stor avverkning. Det finns också en stor samsyn kring skogen och vad som behöver göras. När skogsfolk träffas i olika sammanhang; skogsbolag, markägare och miljövänner, så är man överraskande överens. De når ofta samstämmighet i många frågor. Men sedan åker var och en hem till sitt och fortsätter som vanligt. Det händer ingenting. Det är en utveckling som jag inte vill vara med om! Jag har arbetat med samhällsbyggnad under hela mitt yrkesverksamma liv och jag vet att det går att göra skillnad. Det finns kunniga människor som är beredda att ta de första stegen och börja göra saker – inte säga åt andra vad de ska göra, utan göra saker själva. Därför tänker vi inte ägna oss åt att säga ”nej” utan att säga ”ja!” och hitta klimatsmarta produkter och tjänster som bygger på forskning-innovation-företag. Vi vill skapa en utveckling i bygden och samtidigt vara en global förebild. Vi vill göra saker nu, vi väntar inte på att andra ska tycka och tänka.