Greta von Rosen Stövind ser att det finns något unikt i den samverkan som manifestet Green Agreement lyfter fram. Hon brinner för kampen för den biologiska mångfalden och tror på nya lösningar för att rädda klimatet och arterna. Hon uppmanar alla att skriva på men också att verkligen börja jobba efter Green Agreement.