Kartor som byggts på laserdata visar tydligt de områden som kan ha höga naturvärden. Det ger skogsägaren ett effektivt verktyg för att identifiera delar där fältstudier kan vara intressanta, berättar Eva Lindberg, lektor vid SLU. De detaljerade kartorna kan också vara en hjälp vid planering av skogsbruksåtgärder.

Nästa steg i projektet är att identifiera vilket trädslag som finns med på den laserscannade bilden.